האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
האתר של פרידה , משמש אתר מכירות לרכישת צמר,סידקית ובדים.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצרים באתר, מהווה אישור והצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין את משמעותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

  1. ניתן לרכוש את המוצר באתר, בכל עת, עד לגמר המלאי.
  2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע אך ורק לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
  3. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר, בכל עת, וכן לשלול זכות רכישה באתר, על פי שיקול דעתה.
  5. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות וביעילות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ככל שיימסרו פרטים שגויים, הרי שייתכן שהמוצרים שהוזמנו לא יגיעו ליעדם ו/או לא.
  6. לאחר ביצוע ההזמנה והתשלום, ובכפוף להמצאת מלוא הפרטים הנדרשים, יסופק המוצר תוך 7 ימי עסקים מאישור חברת האשראי.

אספקה והובלת המוצר
1.החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
2. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שהוקלדה ע”י הלקוח בעת הרכישה, תוך 7 ימי עסקים מאישור חברת האשראי, או שהלקוח בוחר לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
3.מחיר המוצר אינו כולל את עלויות המשלוח.

אחריות ושירות
1. האחריות תקפה רק לגבי הרוכש המקורי, דהיינו לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית, ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר של פרידה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
2. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
3.אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מטיפול שגוי במוצר או אחסנה לקויה של המוצר.
4. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר, לרבות לכל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

ביטול עסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

אבטחת מידע ופרטיות

אתר פרידה רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת לספק ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות, ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לצדדים שלישיים שלא באשמת החברה ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה פרידה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

לחיצה על כפתור “שלח” מהווה הסכמה לאמור בתקנון ובתנאיו, וכן הסכמה לאתר פרידה או למי מטעמו, לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים, דרך אימייל או מספר נייד , על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של האתר פרידה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם הלקוח חפץ להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה, הוא יכול להודיע על כך, בכל עת, באמצעות מייל danny17667@gmail.com או התקשרות לטלפון: 0545406684 דני.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של אתר בדי פרידה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם אתר בדי פרידה.

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד, ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ולרכישות שבוצעו באמצעותו.